Referat af stiftende generalforsamling

Afholdt tirsdag den 26. februar 2013.

Dirigent:

Thøger

Referent:

Klaus

Baggrund for stiftelse og visioner:

Udbredelse af sporten i lokalområdet.
Faste og løse fællestræninger
Diverse aktiviteter, f.eks. : workshop om vedligeholdelse af cykler
Planlægning og udarbejdelse af eget MTB spor
Afholdelse af eget løb
Fælles deltagelse i eksterne løb.

Vedtægter:

Bliver snart offentlig på siden vedtægter

Kontingent:

Fastlægges af bestyrelsen.

Bestyrelse:

På valg Mikkel Kappel, Dennis Vibæk, Camilla Kaup, Thomas Førby og Klaus Bang.
Alle valgt. Bestyrelsen fordeler følgende poster imellem sig
– Formand
– Næsteformand
– Kasserer
– Træningsudvalgsformand
– Sponsoransvarlig

Herudover er der valgt:

Suppleanter: Stefan Andreasen og Per Nielsen.
Revisor: Thøger Kristensen
Revisorsuppleant: Nils Tidemann.

Diverse:

Undersøge muligheden fordele/ulemper ved medlemskab af DGI.
Ønsker man at blive en del af ØHI?

Udvalg:

Aktivitetsudvalg: Stefan Andreasen og Dennis Vibæk
Festudvalg: Camilla Kaup
PR. udvalg: Mikkel Kappel

Øvrige udvalg der senere kan etableres, er f.eks. udvalg med ansvar for klubtøj eller ruter/spor.

Eventuelt:

Fitness – Thøger fortæller om planerne. Frivillig arbejdskraft. Materialer indkøbes. Evt. lån hos DGI. Borgermøde under planlægning onsd. 20/3-13. Forventes opstartet i oktober. Finansering vha. private sponsorer, fonde, kommune m.m.
Byfest – sponsorrally. Voksenløb først kl. 10-11, så børneløb 11.30-12.30. Undersøge om samarbejde med ØH hallen omkring afholdelsen af løbet, så vi får nogenlunde samme mandskab som sidste år.
Gymnastikopvisning i hallen: kl. 9.15-9.45. Fodboldstævne kl. 13.30 – ?
Aalborg MTB Marathon – 8 mand deltager. 27.04.13. Undersøg muligheden for sponsoreret tøj til begivenheden.