Bestilling af klubtøj

Så er det lykkedes os at få en aftale i stand med et super godt cykeltøjsfirma, samt nogle rare sponsorer, som nu betyder at vi kan tilbyde vores medlemmer noget lækkert unisex cykeltøj, til nogle fordelagtige priser og ikke mindst i vores eget design.

Læs mere under menupunktet Klubtøj

Næste Jagt i Sønderholm Plantage

Næste Jagt i Sønderholm Plantage er 09/11-2013 & 24/11-2013

Fælles begyndertræning

Øster Hornum MTB indkalder alle interesserede til fælles begyndertræning de 3 næste tirsdage, startende tirsdag d. 10. september kl. 19.00 med afgang fra Dagli’ Brugsen.

Der køres i et tempo hvor alle kan være med!

Rute: Forskellige stier og skove i lokal-området.
Varighed: Ca. 1 ½ time.

Se mere på vores facebook gruppe

Øster Hornum MTB afholder fælles begynderkursus

Hyggelig sæsonstart og flot fremmøde!

Onsdag den 24. april 2013 afholdte, vi som tidligere annonceret, vores første officielle træning.

I alt 14 mountianbikere var mødt op og i samlet flok kørte vi primært rød kløversti igennem.

I kan se turen her: http://connect.garmin.com/activity/302921502

og billeder her: Første fællestræning – april 2013

Vi sluttede af med øl, vand og kage i Øster Hornum Hallens mødelokale.

Tak til Jer der mødte op trods det kolde vejr.

Bestyrelsen

 

ØHMTB deltog i Aalborg MTB marathon

Seks fra ØHMTB deltog i det første store mountainbike løb afholdt i og omkring Aalborg.

Lørdag den 24. april 2013.

3547_10201110695795264_1557642755_n

Det er nu muligt at blive medlem af ØHMTB

Prisen for årligt medlemskab er 300 kr.

Læs mere under Bliv medlem

Første fælles træning

Onsdag den 24. april afholder Øster Hornum MTB vores første officielle fælles-træning.

Nyheden om ØHMTBs første officielle fællestræning er nu kommet på Øster Hornum Portalen

Vi skyder sæsonen og stiftelsen af den nye klub i gang med en fællestur og håber at mange vil deltage.

Nærmere info, se under begivenheder

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Tre planlagte søndagsture her i foråret – sæt kryds i kalenderen

Læs mere her: http://oesterhornummtb.dk/begivenheder/katagorier/traening/udgangpunkt-udenfor-oster-hornum/ 

Fond ansøgning

ØHMTB har ansøgt fonden “Stense og Peter E. Kvist’s Mindefond” til opstart af foreningen, vi venter i spænding! Der gives besked på Peter Kvists fødselsdag den 7. maj.

Stiftende Generalforsamling

Der afholdes stiftende generalforsamling for Øster Hornum MTB tirsdag den 26. Februar 2013 kl. 20.15 i Øster Hornum Hallens mødelokale.

Dagsorden

Alle er velkomne.

På vegne af Øster Hornum MTB

Mikkel Kappel

 

 

Top